Sayfa Gösterimi : 216

Çeviri İçin Tanıtım

Anasayfa \ Çeviri İçin Tanıtım

27
Nis.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ VE İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemiz ile Sanayi arasında köprü görevi görmesi için kurulmuş bir arayüz konumundadır. Bu amaçla 25 Ocak 2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Rektörlüğümüze bağlı bir birim olarak kurulmuştur.
 

Amaç
Merkezin amacı, Üniversitedeki bilgi birikimini, sanayi ve is dünyasındaki tecrübe ve pratik uygulama ile birlestirerek, sektörde faaliyet gösteren firmaların hizmet kalitelerinin ve kültürel seviyelerinin yükselmesine destek olmak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak, teknolojik gelismeye öncülük etmek, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak, yeni is ve ürün potansiyellerini ortaya çıkarmaktır.
 

Misyon
* Ar-ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel birikimlerini kullanabilecekleri ’’üniversite - sanayi işbirliği ortamları’’nı oluşturmak,
* Bölge sanayisinde faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli kuruluşlara uygun ortamlar hazırlayarak yenilikçi düşüncelerin, üniversitelerdeki bilgi transferine, ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline getirilmesine destek ve öncü olmak,
* Öğrencilerin mezuniyet öncesi gerçek hayata hazırlanmalarını sağlayacak ’’uygulamalı bir eğitim ortamı’’ oluşturmak.
* Bilimsel,teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek,
* Şirketlerin, kurumların ve kuruluşların karşılaştıkları benzer problemlerin tartışıldığı, paylaşıldığı ve çözüm yollarının araştırıldığı ’’ortak çözüm platformları’’ oluşturmak,
* Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda belirleyerek Düzce Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmaktır.
 

Vizyon
Sanayi ve iş dünyası ile üniversiteyi ortak akıl, ortak hedef ve ortak başarı ilkeleri doğrultusunda ortak projelerle biraraya getirerek üniversitenin ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
 

Faaliyet Alanları
* Üniversite önlisans/lisans öğrencilerini is dünyası ile tanıstırmak ve becerilerini gerçek hayatta uygulama fırsatı sunmak,
* Üniversitenin lisansüstü öğrencilerinin tez konularının sanayi ve is dünyasının
ihtiyacına yönelik seçilmesine ve tez çalısmalarının sonuçlarının bir ürüne veya teknolojik gelismeye dönüsmesine aracılık etmek,
* Üniversite öğretim elemanlarının bilgi birikiminden sanayi ve is dünyasının faydalanmasını sağlamak, sanayi ve is dünyasının piyasa tecrübesinden öğretim elemanlarının faydalanmasını sağlamak,
* KOBD'lere yeni ürün gelistirme, üretim, finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim organizasyon, mali müsavirlik ve benzeri alanlarda destek vermek, danısmanlık ve isbirliği yapmak,
* Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluslarının problemlerine çözüm ortağı olmak, teknoloji yenileme ve gelistirme süreçlerinde destek vermek,
* Teknoparkta kurulu firmalara bilgi, teknoloji ve isgücü desteği sağlamak.