Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

Genellikle ilgisiz sanayilerdeki işletmeler arasında yeni teknoloji geliştirme gibi iyi tanımlanmış faaliyetler üzerinde çalışmak için ortaya çıkan işbirlikleridir. Dupont ile Sony’nin ortak geliştirdikleri optik hafıza depoları buna bir örnektir. Bu tür işbirliğinde ortak faaliyet iyi tanımlanmış olup, işletmeler arasında sınırlı bir karşılıklı etkileşim vardır. Ayrıca rekabet öncesi işbirliklerinde, işbirliği yapan işletmeler ortak ürettikleri ürünleri bağımsız şekilde pazarlayabilirler ve ortak üretilen ürün işbirliğine giden işletmeler tarafından sadece tek bir konu ile sınırlanmayarak stratejik esneklik sağlayabilir.
Rekabet öncesi işbirliğinin diğer bir özelliği de dönüşüm yaratma kapasitesidir. IBM’in Intel ve Microsoft’la rekabet öncesi işbirliği bu tür bir dönüşümün örnekleridir. IBM, dünyanın hakim çip üreticisi Intel ve en büyük yazılım şirketini bir araya getiren bu işbirliği, PC sanayini popüler ve standart bir hale getirmeye yardımcı olmuştur.

REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ İÇİN ÖRNEK

Stratejik İşbirliği kapsamında yürütülen “Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi” ile ilgili olarak verilebilecek en yeni örnek, Otomotiv Araştırmacıları Avrupa Komisyonu (EUCAR) üyesi, Otomobil, kamyon ve Otobüs sektöründe ana üretici olan 12 firmanın Otomotiv ve Karayolu Taşımacılığı Araştırma ve Geliştirme işbirliğidir.
Otomotiv Araştırma ve Geliştirme Avrupa Komisyonu, Avrupa Otomotiv sektörünün 12 ana üreticisinden oluşmakta bu üreticilerin temel amacı, araştırma ve geliştirmede stratejik işbirliği ile Avrupa Otomobil endüstrisinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesidir.
Bunun dışında EUCAR, Avrupa Birliği ve Avrupa Otomobil üreticileri arasında önemli bir arayüz hizmeti vermenin diğer bir ana görevi de otomotivle ilgili geleceğe dönük araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve tanımlamaktır.
EUCAR’ın başlattığı Ar-Ge projeleri Avrupa Birliğinin, araştırma ve geliştirme sonucunda ortaya çıkan ilgi çekici, güvenli, çevre dostu ve düşük maliyetli araçların 2020’de piyasaya sürülmesi ve 2030’da ise otomotiv pazarının ele geçirilmesi hedefine yönelik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.
Gelecek yıllar için en iyi şekilde hazırlanmak üzere EUCAR üye şirketleri, aşağıdaki 4 ana araştırma ve geliştirme alanında bilgi ve uzmanlıklarını en geniş şekilde bir araya getirmek amacıyla çalışma grupları oluşturmuşlardır.
Araştırma ve Geliştirme alanları :
• Yakıtlar ve güç aktarım mekanizmaları
• Entegre güvenlik
• Malzeme, yöntem ve üretim,
• Hareket ve nakliye

Çalışma Gruplarının Misyonu;

“Ar-Ge faaliyetlerinde Stratejik İşbirliği ile Avrupa Otomobil Üreticilerinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi” olarak belirlenmiş ve temel faaliyetler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

·Ortak Ar-Ge ihtiyaçlarının tanımlanması, formüle edilmesi ve önceliklendirilmesi,

·Ortak Ar-Ge ihtiyaçlarının açıklanması, geliştirilmesi ve iletişim kurulması için Avrupa Birliği, Ulusal kurumlar ve diğer ana paydaşlarla etkileşime geçilmesi,

·Ar-Ge projelerinin e programlarının başlatılması, desteklenmesi ve izlenmesi.