Profil

Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemiz ile Sanayi arasında köprü görevi görmesi için kurulmuş bir arayüz konumundadır. Bu amaçla 25 Ocak 2012 tarih ve 28184  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Rektörlüğümüze bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Merkezimiz; toplam 200 m2 lik alanda yönetim ve idari kısım ofisleri toplantı salonu ve eğitim salonundan oluşmaktadır.