Vizyon / Misyon

Vizyon:  

Sanayi ve iş dünyası ile üniversiteyi ortak akıl, ortak hedef ve ortak başarı ilkeleri doğrultusunda ortak projelerle biraraya getirerek üniversitenin ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Misyon: 

Ar-ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel birikimlerini kullanabilecekleri ’’üniversite - sanayi işbirliği ortamları’’nı oluşturmak,

Bölge sanayisinde faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli kuruluşlara uygun ortamlar hazırlayarak yenilikçi düşüncelerin, üniversitelerdeki bilgi transferine, ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline getirilmesine destek ve öncü olmak,

Öğrencilerin mezuniyet öncesi gerçek hayata hazırlanmalarını sağlayacak ’’uygulamalı bir eğitim ortamı’’ oluşturmak.

Bilimsel,teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek,

Şirketlerin, kurumların ve kuruluşların karşılaştıkları benzer problemlerin tartışıldığı, paylaşıldığı ve çözüm yollarının araştırıldığı ’’ortak çözüm platformları’’ oluşturmak,

Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda belirleyerek Düzce Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmaktır.