Amaç ve Faaliyetler

Merkezin amacı, Üniversitedeki bilgi birikimini, sanayi ve is dünyasındaki tecrübe ve pratik
uygulama ile birlestirerek, sektörde faaliyet gösteren firmaların hizmet kalitelerinin ve kültürel seviyelerinin yükselmesine destek olmak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak, teknolojik gelismeye öncülük etmek, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak, yeni is ve ürün potansiyellerini ortaya çıkarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite önlisans/lisans öğrencilerini is dünyası ile tanıstırmak ve becerilerini gerçek hayatta uygulama fırsatı sunmak,
b) Üniversitenin lisansüstü öğrencilerinin tez konularının sanayi ve is dünyasının ihtiyacına yönelik seçilmesine ve tez çalısmalarının sonuçlarının bir ürüne veya teknolojik gelismeye dönüsmesine aracılık etmek,
c) Üniversite öğretim elemanlarının bilgi birikiminden sanayi ve is dünyasının faydalanmasını sağlamak, sanayi ve is dünyasının piyasa tecrübesinden öğretim elemanlarının faydalanmasını sağlamak,
ç) KOBD'lere yeni ürün gelistirme, üretim, finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim organizasyon, mali müsavirlik ve benzeri alanlarda destek vermek, danısmanlık ve isbirliği yapmak,
d) Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluslarının problemlerine çözüm ortağı olmak, teknoloji yenileme ve gelistirme süreçlerinde destek vermek,
e) Teknoparkta kurulu firmalara bilgi, teknoloji ve isgücü desteği sağlamak.